ROXTONE K1000B

雙層電子琴架
 
可快速展開及調整雙層支架高度 ,
 
隨附麥克風架,可裝置於架上,
 
並可調整角度及長度
 
隨附防水帆布厚袋,方便裝置琴架.可肩揹及手提,

品質媲美美國知名品牌
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
   
 
 
售價 : $ 4,900